mask

W jaki sposób dystrybuowane są gazy techniczne

Gazami technicznymi nazywamy różnego rodzaju gazy inne niż gaz ziemny, na przykład tlen, butan, argon, acetylen, azot, dwutlenek węgla, itp. Wykorzystywane są w procesach przemysłowych, głównie w hutnictwie i spawalnictwie, a także w medycynie, rozrywce czy różnego rodzaju badaniach naukowych.

 Ponieważ nasza firma zajmuje się między innymi dystrybucją gazów technicznych do firm i osób prywatnych, postanowiliśmy skrótowo opisać to, w jakiej formie są one przechowywane i transportowane.

Jak gazy techniczne są przechowywane?

Gazy techniczne przechowywane są w formie sprężonego gazu w różnego rodzaju metalowych butlach, których szczegóły budowy dostosowuje się do gazu i ciśnienia, pod którym jest on przechowywany. Na przykład bardzo rzadki hel wymaga ciężkich butli o wyjątkowo grubych ściankach. Każda z butli z gazem musi być adekwatnie oznaczona. Istnieje następująca kolorystyka:

  • czerwone – dla gazów łatwopalnych,
  • żółte – dla gazów technicznych,
  • jasnoniebieskie – dla gazów utleniających się,
  • jasnozielone – dla gazów duszących.

Jak przewozi się gazy techniczne?

Gazy  zamknięte w butlach są przewożone samochodami ciężarowymi. Ze względu na wysokie ciśnienie wewnątrz butli i łatwopalność niektórych gazów, muszą one być specjalnie oznakowane i przystosowane. Zawodowy przewoźnik transportujący gazy obowiązkowo musi posiadać pomarańczowe tablice z właściwymi oznaczeniami na przedzie i tyle pojazdu. Kabina kierowcy takiego pojazdu musi posiadać gazoszczelną przegrodę oddzielającą ją od ładunku, a sama przestrzeń ładunkowa dobrze wentylowana.

Butle też muszą być ułożone na samochodzie pionowo. W efekcie butle zazwyczaj przewożone są niezabudowanymi, otwartymi ciężarówkami, które mają na pace specjalną ramę utrzymująca je na miejscu na czas transportu.

Jeśli transportujemy butle z gazem w celach prywatnych, nie musimy używać specjalnych oznaczeń i nie obowiązują nas wymagania techniczne,  ale koniecznie musimy pamiętać o nietransportowaniu gazów w zamkniętej przestrzeni (np. bagażniku lub przy kompletnie pozamykanych oknach).